Phần mềm kế toán

Phần mềm Quản lý doanh nghiệp

Phần mềm ERP

Công ty CP PM Hiệu Quả Xanh

GREEN EFFECT

Phần mềm customize

Phần mềm theo yêu cầu

Phần mềm doanh nghiệp

Customize mạnh nhất

Customize chuyên nghiệp

Customize theo yêu cầu

LỰA CHỌN PHẦN MỀM CUSTOMIZE LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN TẬN DỤNG TỐI ĐA ƯU THẾ CỦA PHẦN MỀM NHẰM GIẢM THIỂU CHI PHÍ VÀ TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA TOÀN BỘ ĐỘI NGŨ TRONG DOANH NGHIỆP

HÀNG NGÀN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ LỚN ĐÃ VÀ ĐANG SỬ DỤNG PHẦN MỀM CUSTOMIZE EFFECT TRONG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY ĐỂ TIẾT GIẢM CHI PHÍ VÀ TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG

ĐÁP ỨNG TẤT CẢ CÁC NGHIỆP VỤ ĐẶC THÙ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM CUSTOMIZE CHUYÊN NGHIỆP!
HÃY THAM KHẢO VÀ CẢM NHẬN KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG KHÔNG GIỚI HẠN CỦA ERP-LIFE ĐỐI VỚI YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA NHIỀU NGÀNH NGHỀ KHÁC NHAU

CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ LỚN LUÔN CÓ YÊU CẦU PHỨC TẠP TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA MÌNH
HÃY THAM KHẢO VÀ CẢM NHẬN KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG KHÔNG GIỚI HẠN CỦA EFFECT-SQL 5.0 ĐỐI VỚI YÊU CẦU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA NHIỀU NGÀNH NGHỀ KHÁC NHAU

THAM KHẢO NGAY >>

--- 1  2  3  4 ---

Giải pháp phần mềm kế toán hợp nhất dành cho các tổng công ty, tập đoàn

Hiện nay, với xu hướng phát triển nền kinh tế mạnh mẽ nên hàng loạt các tập đoàn kinh tế ra đời. Ngoài ra các công ty, tổng công ty mở rộng hoạt động ra nhiều địa bàn phân tán và thành lập các công ty con, chi nhánh... Vì vậy phát sinh nhu cầu về phần mềm kế toán cho các công ty con, chi nhánh và phần mềm kế toán hợp nhất toàn công ty, toàn tổng công ty và toàn tập đoàn (gọi chung là Tập đoàn) để phục vụ cho công việc quản lý. Nắm bắt được nhu cầu trên, Các sản phẩm Phần mềm kế toán EFFECT với khả năng Customize linh hoạt cùng với kinh nghiệm triển khai các dự án phần mềm kế toán đặc thù cho nhiều công ty, tổng công ty. EFFECT có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu cho kế toán hợp nhất với hy vọng có thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách tối ưu, nhanh chóng, chi tiết, chặt chẽ và hiệu quả trong công việc quản lý dữ liệu của tất cả các công ty thành viên trong tập đoàn.I. DỮ LIỆU KẾ TOÁN VỚI MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN

Trước tiên, để có thể hợp nhất dữ liệu của các công ty thành viên hoặc các chi nhánh – Gọi chung là các đơn vị thành viên (ĐVTV), GREEN EFFECT đưa ra khái niệm dữ liệu nội bộ như sau:

 • Dữ liệu nội bộ là các dữ liệu hạch toán giữa các ĐVTV với nhau ví dụ như hạch toán doanh thu của các ĐVTV với nhau, ghi nhận doanh thu cho từng ĐVTV nhưng khi hợp nhất phải loại trừ doanh thu này ra khỏi doanh thu của tập đoàn, gắn với doanh thu nội bộ sẽ có các hạch toán giá vốn nội bộ kèm theo bút toán doanh thu nội bộ. Các dữ liệu còn lại là dữ liệu ngoài nội bộ.
 • Căn cứ trên các hạch toán nội bộ, doanh thu nội bộ của ĐVTV bán chính là giá vốn của ĐVTV mua.
 • Khi đã có dữ liệu nội bộ thì khi lên báo cáo tài chính của toàn tập đoàn các dữ liệu nội bộ chính là các cột điều chỉnh. Ví dụ báo cáo kết quả kinh doanh ở mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn sẽ bằng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của các ĐVTV – (trừ đi) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ điều chỉnh.

Giải pháp phần mềm kế toán hợp nhất được chia ra làm 3 mô hình áp dụng như sau:

 • Mô hình phần mềm tập trung.
 • Mô hình phần mềm phân tán.
 • Mô hình phần mềm vừa tập trung vừa phân tán.

II. GIẢI PHÁP KẾ TOÁN EFFECT HỢP NHẤT VỚI MÔ HÌNH PHẦN MỀM TẬP TRUNG

Phần mềm kế toán EFFECT duy nhất được cài đặt trên máy chủ đặt tại trụ sở tập đoàn. Các ĐVTV nằm ngay tại trụ sở tập đoàn kết nối với máy chủ qua mạng nội bộ (LAN), các ĐVTV nằm phân tán ở xa kết nối với máy chủ qua đường truyền internet và sử dụng phần mềm online. Phần mềm duy nhất này vừa là phần mềm các ĐVTV sử dụng hàng ngày đồng thời cũng là phần mềm hợp nhất toàn tập đoàn. Phương án này sử dụng phiên bản phần mềm kế toán customize EFFECT-SQL 5.0 có thể nâng cấp dễ dàng lên hệ thống ERP sau này.

Đây là giải pháp tiên tiến nhất hiện nay mà GREEN EFFECT cung cấp cho các doanh nghiệp ở quy mô vừa và quy mô không quá lớn. GREEN EFFECT tư vấn phương án này với các công ty mà các ĐVTV được quản lý tương đối phụ thuộc.

Giải pháp này chỉ ứng dụng được đối với những Tập đoàn không quá lớn.

 • GREEN EFFECT Xây dựng phần mềm kế toán theo tất cả các đặc thù chung nhất của toàn tập đoàn sau đó cài đặt tại máy chủ chính tại trụ sở Tập đoàn, và đây chính là điểm mạnh của EFFECT-SQL 5.0 dựa trên khả năng customize sẵn có.
 • Các đơn vị quản lý phụ thuộc không có nhu cầu hệ thống báo cáo tài chính độc lập được khai báo trong danh mục Bộ phận. Các đơn vị quản lý độc lập nhu cầu hệ thống báo cáo tài chính độc lập được khai báo trong danh mục Cây Q.lý. Khi nhập dữ liệu, các nhân sự tại các ĐVTV không cần quan tâm đến việc chỉ ra Bộ phận hoặc Cây Q.lý. Phần mềm thực hiện hoàn toàn tự động.
 • Để đảm bảo dữ liệu mang tính thống nhất cho toàn tập đoàn, Tập đoàn đưa ra những quy định trong việc quản lý dữ liệu như: Thống nhất những tài khoản hạch toán dùng chung toàn tập đoàn hoặc riêng cho từng ĐVTV, thống nhất cách quản lý hệ thống Mã trong các danh mục dữ liệu,…
 • Phần mềm của các công ty thành viên phân tách dữ liệu thành 2 loại: Dữ liệu nội bộdữ liệu ngoài nội bộ. Đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để phục vụ cho các mẫu biểu báo cáo hợp nhất.
 • Dựa trên dữ liệu của các công ty thành viên, phần quan trọng nhất chính là các mẫu biễu báo cáo hợp nhất. Doanh nghiệp sẽ được cung cấp một cách nhanh chóng và đầy đủ tất cả các báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định, cùng với hệ thống báo cáo quản trị hợp nhất theo nhu cầu quản lý thông tin đặc thù của tập đoàn.

Bằng mô hình phần mềm tập trung, doanh nghiệp sẽ có được một phần mềm kế toán vừa cung cấp các mẫu biểu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị hợp nhất, vừa có thể theo dõi dữ liệu chi tiết của tất cả các ĐVTV mà không cần phải đầu tư nhiều cho hệ thống phần cứng cũng như không phải đầu tư nhiều phần mềm cho các ĐVTV.

III. GIẢI PHÁP KẾ TOÁN EFFECT HỢP NHẤT VỚI MÔ HÌNH PHẦN MỀM PHÂN TÁN

Điểm cơ bản của mô hình này là ngoài phiên bản phần mềm hợp nhất được cài đặt tại trụ sở Tập đoàn, mỗi ĐVTV đều được cài đặt phiên bản phần mềm riêng trên máy chủ của mình. Đối với các ĐVTV lớn có thể áp dụng phương án này nhằm loại trừ các vấn đề có thể nảy sinh khi đường truyền internet không ổn định, hay bị ngắt quãng hoặc băng thông hẹp không thể khắc phục. Mô hình này cũng được áp dụng với Tập đoàn không có nhu cầu theo dõi dữ liệu chi tiết của các ĐVTV quy mô lớn.

Phần mềm hợp nhất được cài đặt tại văn phòng tập đoàn. Dữ liệu được truyền từ các ĐVTV về văn phòng tập đoàn trực tiếp vào DATABASE của phần mềm hợp nhất hoặc vào từng DATABASE riêng của ĐVTV trên máy chủ Tập đoàn. Dữ liệu được truyền định kỳ tự động bằng tiện ích REPLICATION của SQL Server hoặc Đồng bộ SQL của EFFECT-SQL 5.0 (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng...) hoặc được truyền chủ động bằng tay mỗi khi có nhu cầu. Phiên bản phần mềm áp dụng tại đơn vị có thể là EFFECT-SQL 3.0, EFFECT-SQL 4.0 hoặc EFFECT-SQL 5.0.

Sơ đồ Phương án đồng bộ dữ liệu tự động

Hai phương án cài đặt phần mềm

 • Phần mềm hợp nhất chứa đựng dữ liệu của tất cả các đơn vị thành viên như mô hình PHẦN MỀM TẬP TRUNG và được áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và quy mô không quá lớn. Trường hợp này trên phần mềm hợp nhất được khai báo số lượng Đơn vị cơ sở (với các phiên bản 3.0 và 4.0) hoặc Nút Q.lý (với phiên bản 5.0) tương ứng với mỗi ĐVTV để nhận dữ liệu truyền về từ tập đoàn.
 • Trên máy chủ được cài đặt các bản copy từ phần mềm ở mỗi đơn vị thành viên dùng để nhận dữ liệu truyền về vào DATABASE riêng của ĐVTV. Số lượng phiên bản được cài đặt tương ứng với số lượng ĐVTV của tập đoàn. Phần mềm hợp nhất sẽ tự động lấy dữ liệu từ các DATABASE này để tính toán ra báo cáo hợp nhất. GREEN EFFECT tư vấn phương án này với các công ty mà các ĐVTV được quản lý tương đối độc lập và có thể khác nhau về ngành nghề hoạt động.

Quy định chung Tập đoàn

 • Để đảm bảo dữ liệu mang tính thống nhất cho toàn tập đoàn, Ban Tài Chính của tập đoàn sẽ đưa ra những quy định trong việc quản lý dữ liệu như: Thống nhất những tài khoản hạch toán chung và riêng cho mỗi ĐVTV (bao gồm cả văn phòng tập đoàn), thống nhất cách quản lý hệ thống Mã trong các dữ liệu danh mục như: Khách hàng, vật tư hàng hoá thành phẩm, khoản mục chi phí

Phiên bản Phần mềm ĐVTV

 • Phần mềm tại ĐVTV có thể sử dụng là phiên bản kế toán EFFECT-SQL 3.0, EFFECT-SQL 4.0 hoặc EFFECT-SQL 5.0. Phiên bản phần mềm này được customize phù hợp với yêu cầu của quản trị ĐVTV nhưng đảm bảo thống nhất cấu trúc dữ liệu và hạch toán theo các quy định của tập đoàn phục vụ cho việc hợp nhất dữ liệu tại phiên bản hợp nhất. Trong trường hợp sử dụng phương án cài đặt phần mềm thứ 2 nêu trên đây, sau khi customize ổn định tại mỗi ĐVTV, phần mềm ĐVTV được copy và cài đặt vào máy chủ của tập đoàn và được cấu hình để nhận dữ liệu truyền về sau này.
 • Phần mềm tại ĐVTV phân tách dữ liệu thành 2 loại: Dữ liệu nội bộdữ liệu ngoài nội bộ.

Phiên bản Phần mềm hợp nhất

 • Cài đặt và customize phiên bản phần mềm kế toán hợp nhất trên máy chủ Tập đoàn theo yêu cầu đặc thù hợp nhất riêng của toàn tập đoàn.
 • Phần mềm hợp nhất tính toán hệ thống báo cáo hợp nhất từ DATABASE của mình hoặc từ các DATABASE của các ĐVTV truyền về. Cấu trúc và cách tính toán dữ liệu trên các báo cáo hợp nhất được customize theo yêu cầu.

Các phương án đồng bộ dữ liệu

 • Phương án đồng bộ liệu tự động

Sử dụng tiện ích REPLICATION của SQL Server để đồng bộ dữ liệu tự động từ các công ty thành viên về tập đoàn. Ưu điểm của việc sử dụng REPLICATION là có thể áp dụng cho tất cả các phiên bản kế toán EFFECT nhưng nhược điểm là khi đường truyền internet gián đoạn nhiều thì tiện ích có thể bị ngưng và việc khôi phục REPLICATION để hoạt động trở lại sẽ mất nhiều thời gian. Khi đó GREEN EFFECT đã có tiện ích thay thế là Đồng bộ SQL tương tự như REPLICATION nhưng không mất thời gian khôi phục khi đường truyền gián đoạn thời gian dài. Ngoài ra Đồng bộ SQL cho phép khai báo chi tiết và linh động các đặc thù đồng bộ dữ liệu (như đồng bộ dữ liệu theo biểu thức, theo điều kiện lọc, customize lập trình sau khi đồng bộ, đồng bộ gộp dữ liệu...).

 • Phương án đồng bộ dữ liệu bằng tay

Phương án này sử dụng tính năng Sao chép dữ liệu raSao chép dữ liệu vào của Kế toán EFFECT. Phương án này chỉ áp dụng khi phương án đồng bộ dữ liệu tự động không thực hiện được (do ĐVTV ở vùng sâu, vùng xa...không có ADSL).

 • Phương án đồng bộ dữ liệu kiểu “Kéo” (pull)

Các ĐVTV vẫn có kết nối với trụ sở tập đoàn qua internet nhưng nhân viên kế toán sử dụng trực tiếp chức năng trên phiên bản Kế toán EFFECT hợp nhất và định kỳ chủ động “kéo” dữ liệu từ các điểm ĐVTV về thông qua VPN. Ưu điểm của phương án này là không cần cài đặt REPLICATION và cấu hình thiết bị mạnh phục vụ cho REPLICATION. Đối với nhu cầu sử dụng ONLINE dữ liệu của các ĐVTV không cao thì sử dụng phương án này vẫn mang lại hiệu quả mong muốn.

IV. MÔ HÌNH KẾT HỢP PHẦN MỀM VỪA TẬP TRUNG VỪA PHÂN TÁN

Mô hình này kết hợp 2 mô hình trên và được áp dụng cho các công ty, tập đoàn lớn có các ĐVTV hoạt động nhiều ngành nghề hoặc vừa có các ĐVTV hoạt động độc lập và vừa có các ĐVTV hoạt động phụ thuộc.

Việc tập đoàn sử dụng 1 phần mềm duy nhất hay sử dụng các phiên bản phần mềm riêng cho mỗi ĐVTV, cài đặt bản copy phần mềm của ĐVTV trên chủ chính của tập đoàn hay không, phương án đồng bộ dữ liệu tự động hay thủ công... có thể được áp dụng khác nhau giữa các ĐVTV trong cùng một tập đoàn. Áp dụng một cách tối ưu sẽ tạo ra hiệu quả cao nhất trong việc ứng dụng phần mềm kế toán EFFECT vào mô hình tập đoàn.

 • Các ĐVTV có điều kiện đường truyền internet tốt và khối lượng dữ liệu không quá lớn có thể sử dụng phương án phần mềm tập trung. Đặc biệt các ĐVTV phụ thuộc nên dùng phương án này. Đây là phương án hiệu quả nhất xét về mặt chi phí của doanh nghiệp cho dự án triển khai phần mềm.
 • Các ĐVTV có CSDL lớn và tương đối độc lập, đặc biệt khi có thêm các đơn vị con của ĐVTV (đơn vị cháu của tập đoàn) thì có thể lựa chọn phương án phần mềm phân tán, cài đặt phần mềm riêng và đồng bộ dữ liệu định kỳ tự động hoặc bằng tay về trụ sở tập đoàn.
 • Các ĐVTV vùng xa chưa có điều kiện sử dụng internet tốc độ cao có thể sử dụng phương án USB 3G (chạy phần mềm online) hoặc Đồng bộ dữ liệu bằng tay Sao chép dữ liệugửi file từ điểm ĐVTV về tập đoàn.

V. ĐÁP ỨNG CỦA PHẦN MỀM EFFECT

Dữ liệu chung và dữ liệu riêng

Dữ liệu chung là các dữ liệu được khai báo/cập nhật chỉ một lần trong hệ thống và được sử dụng giống nhau trên toàn tập đoàn hoặc trong phạm vi một vài ĐVTV. Dữ liệu riêng là dữ liệu được khai báo/cập nhật và sử dụng chỉ tại 1 ĐVTV. Khó khăn cho các phần mềm là làm sao để thống nhất đồng thời phân tách, bảo mật dữ liệu chung và dữ liệu riêng trên toàn tập đoàn.

Đối với mô hình phần mềm tập trung, EFFECT-SQL 5,0 đáp ứng tối ưu nhu cầu của doanh nghiệp là các dữ liệu chung thì không phải khai báo nhiều lần và các dữ liệu riêng thì được bảo mật. Ví dụ: Với danh mục Hàng hoá có những dòng được khai báo/sửa đổi chỉ bởi Tập đoàn và được dùng chung cho tất cả các ĐVTV, có những dòng được khai báo bởi Tập đoàn được dùng chung cho chỉ một vài ĐVTV cùng ngành nghề và có những dòng do mỗi ĐVTV tự khai báo/sửa đổi và chỉ được sử dụng tại 1 ĐVTV.

Đối với mô hình phần mềm phân tán, việc đồng bộ dữ liệu chung giữa các ĐVTV có khó khăn hơn. Mặc dù vậy, tiện ích Đồng bộ SQL cho phép khai báo chi tiết và linh động các đặc thù đồng bộ dữ liệu (như đồng bộ dữ liệu theo biểu thức, theo điều kiện lọc, đồng bộ cả xuôi và ngược, customize lập trình sau khi đồng bộ, đồng bộ gộp dữ liệu...).sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu chi tiết trong việc đồng bộ dữ liệu chung giữa Tập đoàn và các ĐVTV.

Tác nghiệp quy trình diện rộng (mô hình phần mềm tập trung - EFFECT-SQL 5.0)

Với các tập đoàn mà các ĐVTV thường xuyên có các giao dịch nội bộ với nhau (như mua bán nội bộ, chuyển kho nội bộ...) thì việc thừa hưởng dữ liệu trong tác nghiệp các quy trình xuyên ĐVTV sẽ giúp giảm nhiều công sức nhập liệu của người sử dụng. Ví dụ: ĐVTV1 xuất bán hàng nội bộ và ĐVTV2 nhập mua hàng nội bộ thì ĐVTV2 sẽ được "nhắc việc bằng box số" và được thừa hưởng tự động dữ liệu xuất hàng từ ĐVTV1...

Phân quyền người sử dụng xuyên ĐVTV (mô hình phần mềm tập trung -EFFECT-SQL 5.0)

Trường hợp doanh nghiệp là công ty có chi nhánh phụ thuộc và nhân viên kế toán thường xuyên phải tham gia vào công việc kế toán của chi nhánh thì EFFECT-SQL 5,0 cho phép kế toán công ty có thể được phân quyền để tác nghiệp dữ liệu kế toán của chi nhánh. Nhu cầu này cũng xuất hiện với các chi nhánh quản lý nhiều xí nghiệp con hoặc điểm bán hàng.

VI. LỜI KẾT

Với những giải pháp nêu trên GREEN EFFECT đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tin học hóa Hệ thống quản lý dữ liệu kế toán cho mô hình Tập đoàn. Nếu bạn còn có những vướng mắc hoặc cần có những tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, GREEN EFFECT.

 

Tư vấn - Tin tức

 Khách hàng

EFFECT 2.0 có chức năng “Tìm kiếm” và “Báo cáo quản trị” rất hay!
Xem chi tiết...

“Ban giám đốc P&Tel rất hài lòng khi EFFECT-SQL 3.0 đã giúp ích khá nhiều trong việc quản lý chi tiết hệ thống báo cáo thuế và báo cáo tài chính”
Xem chi tiết...

Tính động là lí do Thời báo Kinh tế Việt Nam lựa chọn phần mềm EFFECT-SQL 3.0.
Xem chi tiết...

Ứng dụng phần mềm EFFECT-SQL 3.0 giúp Công ty Cổ phần Giải pháp Kinh doanh Nền Tảng (BASE) quản lý tốt dữ liệu, công tác quản lý đơn giản hơn và có kế hoạch kinh doanh phù hợp.
Xem chi tiết...

“Phần mềm EFFECT 2.0 thực sự là phần mềm rất phù hợp với các yêu cầu của Saigon Times Group...”
Xem chi tiết...

“Phần mềm EFFECT 2.0 thực sự là phần mềm phù hợp nhất với các yêu cầu kế toán đặc thù của Công ty CP Truyền thông số 1 và có thể so sánh với các phần mềm ngoại...”
Xem chi tiết...

“Phần mềm EFFECT SQL 3.0 đáp ứng được yêu cầu quản trị riêng của Dược phẩm Xanh và tạo được sự chủ động, thuận tiện cho người dùng...”
Xem chi tiết...

“EFFECT-SQL 3.0 – Phần mềm Customize nhiều tiện ích, dễ sử dụng...”
Xem chi tiết...

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM HIỆU QUẢ XANH

(GREEN EFFECT SOFTWARE JSC.)

HCM: 028.39483804, HN: 024.32484920

Copyright @ 2012: WWW.EFFECT.COM.VN. All Rights Reserved.